Bacteriologisch onderzoek

Inleiding

Veel ziekteprocessen en aandoeningen bij huisdieren worden veroorzaakt door bacteriële infecties. Maar lang niet alle bacteriën veroorzaken problemen, sterker nog: zonder bacteriën kan mens noch dier overleven. Denk hierbij aan de bacteriën in de darm die voor de vertering van voedsel zorgen en bacteriën op de huid die een natuurlijke barriére tegen andere ziekteverwekkers vormen. 

Bacteriële infecties kunnen ontstaan doordat het lichaam besmet raakt met een ziekteverwekkende bacterie maar kunnen ook ontstaan doordat de balans van lichaamseigen bacteriën in de darmen of op de huid verstoord raken. In beide gevallen is een behandeling noodzakelijk. Deze behandeling gebeurt vaak met antibiotica, maar helaas worden steeds meer bacteriën resistent tegen de op dit moment beschikbare antibiotica. Het is daarom van belang om verstandiger met antibiotica om te gaan en niet meer voor ieder probleem standaard antibiotica mee te geven. Onze kliniek is actief bezig om verantwoorder met antibiotca om te gaan en één van de dingen die daarbij horen is het uitvoeren van Bacteriologisch Onderzoek. 

Hoe werkt een Bacteriologisch Onderzoek (BO) & Antibiogram?

Voor een BO wordt er wat materiaal verzameld van het lichaamsdeel/sap wat verdacht wordt van een bacteriële infectie. Dit kan bijvoorbeeld een oor of huidswab zijn, maar ook van urine, ontlasting, oogswabs, keelswabs en bloed kan een BO worden uitgevoerd. Het verzamelde materiaal wordt op kweek gezet. Na ongeveer 3 dagen kan worden afgelezen óf er bacteriën aanwezig waren in het gekweekte materiaal en zo ja, welke bacterie. Zodra er een bacterie wordt gevonden, wordt er tevens gekeken voor welk antibioticum deze bacterie gevoelig is (een antibiogram) en voor welke antibiotica deze bacterie resistent is. Op basis van dit onderzoek kan dus een sluitende diagnose worden gesteld en met de meest doeltreffende behandeling worden gestart.