Betalingsregeling

Wanneer u voor onverwacht hoge dierenartskosten komt te staan en u niet verzekerd bent, begrijpen wij ook dat het voor u niet altijd mogelijk zal zijn om de factuur in één keer volledig te betalen. In zulk soort gevallen kan er gekeken worden naar de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. Een betalingsregeling tussen u als klant en de kliniek onderling is niet mogelijk. Er zijn alleen regelingen mogelijk die via het incassobureau FAMED lopen. Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • Indien uw financiën beheerd worden door het GKB/bewindvoering/verslavingszorg is het treffen van een betalingsregeling niet mogelijk. De factuur kan dan wel via de betrokken instantie betaald worden, klik hier voor de hieraan verbonden voorwaarden.
  • Indien u in een schuldsaneringstraject zit, is het treffen van een betalingsregeling niet mogelijk. U dient er dan zelf voor te zorgen dat u het volledige factuurbedrag direct aansluitend aan uw bezoek per pin of contant voldoet.
  • Het factuurbedrag dient minimaal €100,- te bedragen, voor lagere bedragen is er geen betalingsregeling mogelijk. U dient in dit geval de kosten direct per pin of contant te voldoen.
  • Bij het treffen van een betalingsregeling worden er door ons administratiekosten in rekening gebracht. Deze extra kosten bedragen 10% van het totale factuurbedrag. Daarnaast zal ook FAMED voor iedere verstuurde factuur/aanmaning kosten in rekening brengen.
  • Wanneer er een betalingsregeling via FAMED wordt getroffen, dient u de volgende zaken aan ons te overhandigen (de kopiën kunnen wij voor u maken):
  1. Een kopie van een ID-bewijs. Dit ID-bewijs dient op het moment van kopiëren nog minstens 6 maanden geldig te zijn én op dezelfde naam te staan als waarmee u bij ons staat ingeschreven ;
  2. Een kopie van een bewijs van inkomen (loonstrook / bewijs van uitkering). Dit bewijs van inkomen mag op het moment van kopiëren niet ouder zijn dan 3 maanden én dient op dezelfde naam te staan als het ID-bewijs ;
  3. Een kopie van een gas/licht/water rekening. Deze rekening mag op het moment van kopiëren niet ouder zijn dan 3 maanden én dient op dezelfde naam te staan als het ID-bewijs en het bewijs van inkomen.
LET OP: indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan wordt, is het treffen van een betalingsregeling niet mogelijk. U dient in dat geval de factuur direct aansluitend aan uw bezoek per pin of contant te voldoen.