GKB/Bewindvoering


Wanneer uw financiën zijn ondergebracht bij de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB), verslavingszorg of bewindvoerende instantie bent u uiteraard ook van harte welkom als klant in onze kliniek. Hier zijn wat betreft de betalingen van de factuur echter wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 

  • Indien u niet in staat bent om de kosten van uw bezoek direct per pin of contant te voldoen, maar de rekening via de GKB/bewindvoering wilt laten betalen, dan dient hiervoor voorafgaand aan uw bezoek schritelijke toestemming (per fax, email of post) door de betrokken instantie te worden gegeven!
  • U bent er zelf verantwoordelijk voor dat deze toestemming voorafgaand aan uw bezoek wordt gegeven. U dient dus zelf met de betrokken instantie contact op te nemen en te regelen dat zij tijdig een schriftelijke goedkeuring aan ons geven!
  • In deze schriftelijke bevestiging door de betrokken instantie dienen de volgende zaken te worden aangegeven:
  1. Dat er goedkeuring wordt gegeven voor het bezoek van u (met vermelding van uw naam!) ;
  2. Tot welk bedrag wij maximaal mogen gaan voor het onderzoek en de behandeling van uw dier(en). Let wel: dit dient wel een realistisch bedrag te zijn. Voor een consult en goede behandeling van een probleem dient u op minstens €75 á €100 te rekenen ; 
  3. De contact/adresgegevens van degene werkzaam bij de betrokken instantie naar wie wij de factuur op kunnen sturen.
LET OP: zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of wanneer er geen realistisch bedrag als goedkeuring wordt gegeven, kunnen wij u helaas niet helpen.