Wat kunnen wij?

Bij veel patiënten is door enkel te voelen, kijken en luisteren niet (met zekerheid) te zeggen wat het probleem is. In zulk soort gevallen is verder onderzoek noodzakelijk. Onze kliniek is goed uitgerust met diverse onderzoeksapparatuur waardoor wij veel van deze vervolgonderzoeken in de kliniek zelf kunnen uitvoeren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan bloed- en urineonderzoeken of het maken van röntgenfoto's.