Bloedonderzoek

Redenen voor bloedonderzoek

Door bloed af te nemen van uw dier en dit te onderzoeken, krijgen wij veel informatie over hoe het lichaam van uw dier op dat moment functioneert. Een bloedonderzoek kan om vier redenen worden uitgevoerd:

  1. Uw dier is ziek en er is geen duidelijke oorzaak te zien, voelen of horen
  2. Uw dier moet onder anesthesie voor een operatie of gebitsreiniging en u wilt weten of dit veilig kan.
  3. U wilt uw dier graag preventief laten controleren op veel voorkomende aandoeningen.
  4. Het controleren van de dosering van bepaalde medicaties.

Soorten bloedonderzoek:

Na de bloedafname (uit de halsader of uit de pootader) kan er een onderzoek worden uitgevoerd. In een laboratorium kan tegenwoordig de aanwezigheid van zo'n beetje elk stofje en ziekte in bloed worden aangetoond. In onze kliniek zelf kunnen wij ook enkele bloedonderzoeken direct uitvoeren. De bloedonderzoeken die wij zelf kunnen worden onderverdeeld in drie groepen:

  1. Hematologie: dit is een algemeen bloedbeeld waarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid rode bloedcellen, de hoeveelheid en typen witte bloedcellen en de bloedplaatjes. 
  2. Biochemie: dit betreft stoffen die geen onderdeel uitmaken van het bloed zelf, maar die in het bloed terecht komen, zoals voeding/afvalstoffen voor/van organen. Voorbeelden van zaken waar wij in geïnteresseerd zijn, zijn de nierfunctie, de leverfunctie, de zoutgehaltes en de suiker en eiwitgehalten. 
  3. Snaptesten: Door middel van een zogenaamde snaptest kunnen wij binnen 10 minuten nagaan een dier bepaalde virussen of parasieten bij zich draagt. Zo kunnen we bij honden en katten op de diarreeveroorzakende parasiet Giardia testen en kunnen we bij katten op de virale ziekten FIP, FIV en FeLV testen. Bij de hond kan deze test ook voor Parvo worden gebruikt. Sinds kort kunnen we ook testen op alvleesklierontsteking door middel van de Pancreas Lipase snaptest. 

Beperkingen

In veel gevallen is er op basis van de bloeduitslagen een diagnose te stellen. Helaas kan het ook zo zijn dat de bloeduitslagen ons een idee geven van wat het probleem is bij uw dier, maar niet wat de exacte oorzaak hiervan is. Daarnaast kan er niet altijd een sluitende diagnose worden gesteld op basis van alleen een bloedonderzoek en is er bijvoorbeeld een aanvullend urineonderzoek noodzakelijk.